StarUML

StarUML 5.02

Analyses en ontwerpen voor een effectief informatiesysteem

VOOR

  • Brengt professionele processen in kaart

TEGEN

  • Kennis van diagrammen vereist

Goed
7

Met StarUML maak je diagrammen in een 'Unified Modeling Language (UML)'. De gratis software is uitstekend voor het maken van grafische voorstellingen van informatiesystemen (en -stromen).

Bij ons vind je onder andere het kosteloze FreeMind, een applicatie waarmee je hersenspinsels organiseert. StarUML is de professionele broer van deze software, dit merk je duidelijk tijdens het gebruik. Deze applicatie geniet dan ook meer aandacht van professionals die veel met diagrammen werken, programmeurs in het bijzonder.

StarUML is populair bij programmeurs omdat verschillende (software) klassen op deze manier helder staan weergegeven. Dit is mogelijk in een 'Class Diagram', waar attributen, methoden en associaties duidelijk naar voren komen. Java-ontwikkelaars hebben hier bijzonder veel aan. Vrees niet wanneer deze termen je niets zeggen, StarUML heeft meer functies. Zo gebruik je een activiteitendiagram voor het verduidelijken van een werkwijze (in professionele zin) of 'Business Process Modeling' voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen.

StarUML is niet voor beginners. De software is dan ook vooral bedoeld voor organisatiedeskundigen of professionals in de IT-sector. Voor bovenstaande doelgroepen is StarUML een uiterst effectief instrument.

Meeste downloads Programmeren voor windows

Meer

Beoordelingen about StarUML